Fiskebrukeier dømt for utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft

Et fiskebruk i Finnmark er i Lofoten tingrett dømt for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft.
Lokale notiser

Striden dreide seg om at elleve litauiske arbeidere ikke fikk overtidsbetalt, selv om de arbeidet betydelig overtid. Norske arbeidere ved fiskebruket fikk derimot betalt for overtidstimer, skriver NRK.

Fiskebruket er i Lofoten tingrett dømt til å betale 431.049 kroner for overtidstimene til arbeidstakerne. Samlet må fiskebruket ut med 3,7 millioner kroner i oppreisning og for erstatning for økonomisk tap av de urettmessige avskjedigelsene.

Den tidligere lederen av selskapet står personlig ansvarlig for å betale tilbake over 2 millioner kroner av dette til arbeiderne, selv om selskapet er konkurs.

(©NTB)