Vesteråling valgt inn i styret til Nordland Senterungdom

Lokale notiser

Nordland Senterungdom avholdte fylkesårsmøte ved Sjunkhatten Leirskole i Bodø 13.-15. September. Fylkesårsmøtet behandlet blant annet arbeidsplan for det kommende arbeidsåret, medieplan og valg av nytt fylkesstyre. Det nye styret i Nordland Senterungdom består av følgende medlemmer.


Fylkesleder Anette Amalie Åbodsvik Bang (Meløy)

Politisk Nestleder Eirill K. C. DeLonge (Flakstad)

Organisatorisk Nestleder Felicia Skreslett (Hemnes)

1. Styremedlem Marthe-Amalie Dahle (Sømna)

2. Styremedlem Johannes-Hagerup Nilsen (Andøy)

3. Styremedlem Skjalg Hamnes (Evenes)

4. Styremedlem Vegard Grovassbakk (Sørfold)

5. Styremedlem Anita Sjåvik (Bodø)

1. Varamedlem Aksel Tverå (Hemnes)

2. Varamedlem Emma Mikalsen (Vefsn)

3. Varamedlem Adrian Fredriksen (Steigen)