Ønsker brukerutvalg i Øksnes

Øksnes Eldreråd ber om en utredning for opprettelse av brukerutvalg ved sykehjemmene og hjemmetjenesten i kommunen.
Lokale notiser

Øksnes eldreråd har behandlet sak i møte og har enstemmig vedtatt å be administrasjonen utrede spørsmålet om opprettelse av brukerutvalg ved Myreheimen, Alsvågheimen og for hjemmetjenesten i kommunen.

– Slike brukerutvalg er etablert i de fleste kommuner og fungerer som et viktig samarbeids- og informasjonorgan, der brukere, pårørende og institusjonsledelse er representert. Det forventes at Øksnes Eldreråd blir representert i den videre utredning, heter det i vedtak fra eldrerådet.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser