Prisen på hotell-tomta på Stokmarknes er nå kjent

Lokale notiser

Selskapet som skal bygge Richard With Hotell på Stokmarknes betalte 4,25 millioner kroner for tomta.

Det går fram av eiendomsoverdragelsene for Hadsel. Hurtigruten solgte eiendommen til Hotell Richard With As.