Nye styremedlemmer i Egga

Lokale notiser

Egga Utvikling i Øksnes har fått tre nye styremedlemmer.

Arne Osnes og Julie Steffensen har gått ut av styret. Anne Mette Lervik Rønning og Oddbjørn Toften er nye styremedlemmer.

Svein Egil Stavem og Marion Celius fortsetter som styremedlemmer.