Har overtatt gatelys

Lokale notiser

I november 2018 søkte Holmstaddalen bygdelag om kommunal overtakelse av 31 gatelys langs Fv 951 i Holmstaddalen. Sortland kommune vedtok 13. juni i år å overta gatelysene i henhold til søknaden.

6. september ble overtakelsesavtalen signert, og dermed er det nå Sortland kommune som ansvaret for de 31 gatelysene.


Overtar 31 gatelykter i Holmstaddalen

Kommunestyret i Sortland vedtok enstemmig under torsdagens kommunestyre at kommunen overtar 31 gatelys langs fylkesveg 951 i Holmstaddalen.