Utsatt frist for sykkelveg i Alsvåg

Frist for ferdigstillelse av gang- og sykkelveg i Alsvåg er utsatt med ett år.
Lokale notiser

Øksnes kommune ble av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg gitt tilsagn om et tilskudd på inntil kr. 2 900 000,- til Trafikksikkerhetstiltak gang- og sykkelveg, Storelva-, Lakseraet, - Alsvåg med frist 01.11.2019.

Øksnes kommune har søkt om utsatt frist for ferdigstilling av prosjektet. Dette blir innvilget med ny frist 01.11.20. Jamfør trafikksikkerhetsutvalgets gjeldende instruks om forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler kan det gis utsettelse opptil et år.

– Ny frist settes derfor til 01.11.20, etter dette er det ikke mulighet til å søke om flere utsettelser, og tilskuddet kan trekkes automatisk tilbake, påpeker vegvesenet overfor Øksnes kommune.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser