Øksnes kommune må tilbakebetale over 250 000 kr

Bufdir ber Øksnes kommune om å betale tilbake midler etter tidligere tilskudd
Lokale notiser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser overfor Øksnes kommune til rapport og regnskap for tiltaket «Fra taushetsplikt til raushetsplikt - det e vårres felles ungdomma («Etter skoletid» lokalt navn)» som har mottatt tilskudd på kr 420 000 gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018».

Bufdir har nå gjennomgått rapportering med regnskap og revisorrapport for prosjektet. Bufdir viser til at offentlige aktører forplikter seg til å bidra med 20% av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering.

– Regnskapet deres viser at dere ikke har inntektsført nok i egenfinansiering, men Bufdir legger i utregningen likevel til grunn at dere bidrar med kr. 70 000,- i egenfinansiering. I grunnlaget for vår utregning tar vi derfor utgangspunkt i kr. 420 000,- i inntekter og kr. 113 260,- i kostnader. Regnskapet deres skal derfor vise et underforbruk/ubrukte midler på kr. 306 740,-. Bufdir sin andel av finansieringen, og dermed underforbruket, er 83 %.

Bufdir ber derfor om at Øksnes kommune betaler tilbake kr. 255 617.

Dersom Øksnes kommune har innvendinger ber Bufdir om tilbakemelding innen tre uker fra brevs dato.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser