Borettslag slipper å betale eiendomsskatt

Skomakerlunden borettslag på Stokmarknes slipper å betale eiendomsskatt til Hadsel kommune.
Lokale notiser

Borettslaget har tidligere søkt om fritak fra eiendomsskatt, og ble nylig innvilget fritak. Det er eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten som kan søke om fritak fra eiendomsskatt.

Hadsel kommune vil ikke innvilge fritak for eiendomsskatt i 2019, fordi søknadsfristen for endring gikk ut i midten av april. Fra 1. januar neste år får imidlertid borettslaget fritak fra eiendomsskatt.