2,4 milliarder mer til Forsvaret

Aftenposten skriver at regjeringen vil foreslå 2,4 milliarder kroner mer til Forsvaret i 2020 når statsbudsjettet legges frem mandag.

FORSVARSPENGER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil bevilge 2,4 milliarder kroner mer til Forsvaret neste år sammenlignet med årets forsvarsbudsjett.  Foto: Jørn Aune

Lokale notiser

Aftenposten skriver at dette gir en økning på 3,6 prosent sammenlignet med 2019.

– Dette er det siste budsjettåret for inneværende langtidsplan (LTP). I 2016 tok vi mål av oss til å øke budsjettene med tilsammen over 8 milliarder kroner. Nå holder vi det vi lovet. Vi fullfinansierer langtidsplanen, og har startet forberedelsene til en ny, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Aftenposten.


LO-topp på Andøy-besøk:

– At man beholder flystasjonen er grunnlag nok for revurdering

– At man ikke skal avhende Andøy flystasjon er grunnlag nok for å revurdere beslutningen om nedlegges, sier Egil Andre Aas, som er leder i LO Stat.

 

Han sier at økningen blant annet skal brukes til å øke antall soldater i det norske Forsvaret.

Selv om Forsvaret får mer penger, kommer man ikke nærmere målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt til Forsvaret. Andelen vil fortsatt ligge på rundt 1,8 prosent også i 2020.

Forsvarsdepartementet opplyser til Aftenposten at økningen ikke skal brukes til å kompensere for tapet av fregatten «Helge Ingstad» og at det er lagt inn midler i det kommende budsjettet til kompenserende tiltak.


Spennende dag for Andøy?

Forsvarssjefens råd kommer 8. oktober

Tirsdag 8. oktober skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legge frem sitt fagmilitære råd i forbindelse med den nye langtidsmeldingen for Forsvaret. Det skjer i Oslo.

 

Dagen etter at statsbudsjettet legges frem, vil forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legge frem sitt nye fagmilitære råd og overlevere det il forsvarsministeren.