Har sendt lovendring om kvotemelding på høring

Lokale notiser

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet et høringsnotat om endringer i deltakerloven og havressursloven. Dette for å følge opp kvotemeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskapning».


Øksnes kommune: – Avgjørende at fisken er en ressurs som tilhører fellesskapet

Øksnes kommune har kommet med en høringsuttalelse til Meld. St. 32 «Et kvotesystem for økt verdiskapning – en fremtidsrettet fiskerinæring». Her fastslås det bl.a. at det er avgjørende at fisken er en ressurs som tilhører fellesskapet.


Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Lovforslaget er en teknisk oppfølging av de tiltakene som regjeringen har lagt frem i kvotemeldingen.

Høringsnotatet innebærer flere endringer i lovforslagene om konsesjoner, årlige deltakeravgrensninger og fangstmengde. Dette er en konsekvens av at regjeringen i kvotemeldingen foreslår noen grunnleggende endringer i kvotesystemet. Ifølge pressemeldingen ligger allikevel hovedprinsippene i deltakerloven og havressursloven fast.

Høringsfristen er 3. desember.


– Et kvotesystem for avfolking?

«Et kvotesystem for økt verdiskapning», heter fiskeriministerens og regjeringas melding om et nytt kvotesystem i fiskeriene.– Et fremtidig kvotesystem for hvem?

I følge Eidesen-utvalget bør et framtidsrettet kvotesystem ha ”effektivitet, fleksibilitet og legitimitet”. Utvalget sier de forsøker balansere hensynet til næringens behov for forutsigbarhet og lønnsomhet på den ene side, avstemt mot samfunnets øvrige forventninger og fiskeripolitiske mål på den andre. Det sier seg selv at dette er meget vanskelig, noe Kystfiskarlaget har forståelse for.Jon Petter Arntzen om plikt-debatten:

– Fraværet av gode alternativer er slående

– Når man de neste 10-20 årene skal modernisere, fornye og forenkle norsk fiskeripolitikk, er det fire enkle prinsipp som bør legges til grunn, skriver utflyttet øksnesværing Jon Petter Arntzen i et innlegg på VOL.