Mangler penger til «Møteplassen» på Myre

Mental Helse Øksnes søker Øksnes kommune om kr 20.000 til å dekke 50 % av kostnadene ved drift av Møteplassen de fire første månedene i 2020.
Lokale notiser

– For mange brukere er Møteplassen svært viktig for å motvirke ensomhet og isolasjon. Daglig benytter 20-25 brukere Møteplassen. Hver torsdag serveres varm middag. Brukere får også bistand til ulike gjøremål og er med på ulike aktiviteter tilknyttet Møteplassen. For disse vil det være et stort tap om Møteplassen må stenge til nyttår, opplyser Mental Helse Øksnes i sin søknad om midler til kommunen.

Foreningen påpeker at tilskuddet fra Helsedirektoratet ble redusert med kr 300.000 i 2019, men har midler til å drifte Møteplassen ut året.

– Vi vil ikke få svar på søknaden for 2020 før i slutten av april til neste år. Dermed har Mental Helse Øksnes ikke øremerkede midler til å dekke verken lønn eller husleie/strøm i første tertial 2020.

Det vil også være en stor utfordring å skaffe frivillige til å drifte møteplassen i 4 måneder, presiserer foreningen videre. Mental Helse Øksnes mener at det er viktig å ha kontinuitet i drift av Møteplassen, og de vil gjøre det de kan for å holde åpent de første 4 månedene.

– Det kartlegges nå hva vi har av frivillige som er villige til å stille opp for å holde Møteplassen åpen i «venteperioden» til vi får svar på søknaden for 2020. Vi tillater oss derfor å søke om et spleiselag mellom Mental Helse Øksnes og Øksnes kommune om å dekke rene driftsutgifter i en periode vi er uten tilskuddsmidler til driften, fastslås det.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser