Sandsekker klare for henting i Øksnes

Frosten har meldt sin ankomst, og det er fort gjort å gli i trappa eller på vei til søppelboksen eller postkassen.

Sandsekker i Øksnes kommune. 

Lokale notiser

Øksnes kommune skriver på sin hjemmeside at Staven Grus har også i år vært så utrolig rause med å gi gratis strøsand til et flott folkehelsetiltak.

– Et gjeng med frivillige fra Øksnes kommune har pakket strøsand i sekker, og disse står nå klare til bruk for kommende vintersesong. Tiltaket med utlevering av gratis sandsekker er en del av kommunens tiltaksplan for å forebygge fallskader og ulykker. Tiltaket er rettet mot hjemmeboende eldre og eldre som bor i omsorgsboliger, skriver kommunen.

For aktuelle innbyggere som mottar tjenester fra hjemmesykepleien, vil sekkene leveres direkte på døra. Sekker kan også hentes på rådhuset ved å henvende seg til kommunetorget.

For de som ikke kan hente selv, har pårørende eller andre som kan hente, er også i år Øksnes Pensjonistforening behjelpelig med utkjøring etter nærmere avtale med dem.

– Øksnes kommune vil fremsnakke Staven Grus for at de stiller opp og legger til rette for at dette tiltaket lar seg realisere i samarbeid med kommunen og frivillige. TUSEN HJERTELIG TAKK! sier Øksnes kommune overfor Staven Grus.