Veistengning i Øksnes

Strekningen Skjerfjordeidet - Sandset kai blir stengt hver dag ut måneden på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Lokale notiser

Dette gjelder alle dager fra 14.10.19 til 31.10.19 mellom kl. 07:00 og 19:00.

Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk slippes i gjennom hver partallstime. Dvs. kl. 10, 12, 14, osv.

Mer info på Statens vegvesens hjemmeside.