Får 1,1 millioner kroner i trafikksikkerhetsmidler

Lokale notiser

Sortland kommune har søkt og fått tildelt fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2020.

Ifølge tildelingsbrevet har kommunen søkt om trafikksikkerhetsmidler til ett prosjekt. Dette prosjektet gjelder gatelys i Oppslåttveien, Idrettsveien, Aspåsveien, samt gang- og sykkelvei. Kommunen får tilsagn om inntil 1.100.000 kroner.

Tilskuddet det er gitt tilsagn om er begrenset opp til 80 prosent av kostnadene, og eventuelle overskridelser må dekkes av Sortland kommune. Kommunen er pliktig til å underrette Statens vegvesen ved prosjektets oppstart, samt hvis det skulle oppstå forsinkelser.

– Frist for fullføring av tildelt prosjekt og levering av dokumentasjon settes til 1.11.2020, etter dette vil tilskuddet bortfalle, skriver Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i brevet.