Positiv til at disse turistanleggene på Børøya kan bli boliger

Turistanlegget på Børøyas dager kan være talte. Kommunedirektøren i Hadsel er positiv til søknaden om å gjøre anlegget om til boliger.

Turistanlegget på Børøya kan bli boliger.  Foto: Webatlas

Lokale notiser

Ola Morten Teigen har imidlertid en hel rekke med forbehold. Søkeren må gjøre en rekke vurderinger i et nytt notat.

*Tilfredsstiller fritidsboliger de tekniske krav til helårsbruk som bolig?

*Tilfredsstiller avkjørselen dagens tekniske krav?

*Er det nødvendig med skoleskyss fra området?

* Er vann- og avløpsnettet dimensjonert for helårsbruk, også slukkevann for brann?

* Er veien ned til området god nok. Er det plass til å deponere snø?

* Er det nok strømkapasitet og er det andre krav til belysning?

*Er veien frem til de tiltenkte boligene dimensjonert for nødetatene, kan brannbilene komme fram?

* Trenges det flere brannkummer?

* Er utearealene dimensjonert etter reglene for boliger?

Kommunedirektøren mener at politikerne skal vedta at disse vurderingene må gjøres av fagkyndig personell.

– Det er konsekvensene av de vurderingene som gjøres som bestemmer om her må foretas en forenklet - eller full plansaksbehandling. Kommunedirektøren gis fullmakt å avgjøre hvilken saksbehandling som må gjøres, foreslår kommunedirektøren at formannskapet skal vedta.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser