Nye flyktninger til Øksnes i 2020

Øksnes kommune er bedt om å bosette 10 nye flyktninger til neste år.
Lokale notiser

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som anmoder Øksnes kommune om dette. For 2020 er kommunen bedt om å bosette 10 flyktninger.

– Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere oppstart av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. Kommunene gjør en god innsats for å legge til rette for rask bosetting og kvalifisering av flyktninger, slik at flere kan delta i arbeid og samfunnsliv, påpekes det overfor kommunen.

Hvert år anmoder direktoratet aktuelle kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger i påfølgende år, på bakgrunn av nasjonale prognoser for behovet for bosetting.

Øksnes kommune har fått frist til å svare på anmodningen til 20. desember i år.