Eiendomsskatt i Hadsel:

Revisor søker om redusert skatt for utenlandsk par

En norsk revisor søker på vegne av to utenlandske statsborgere om at deres hus i Hadsel kommune defineres som hytte, for å få lavere eiendomsskatt.

  Foto: Webatlas

Lokale notiser

Samtidig vil de holde muligheten åpen for å gjøre hytta om til hus igjen, noe som i så fall vil bety standardheving på eiendommen, men de antar at eventuelle nye eiere vil bruke eiendommen som hytte eller fritidseiendom.

Det er statsautorisert revisor Erik Berg i Nordnorsk Revisjon som har tilskrevet Per Anders Fjølstad i avdeling plan og miljø i Hadsel kommune. Under tittelen «fritidsbolig/hytte i matrikkelen» søker han om redusert eiendomsskatt for et utenlandsk par som eier et hus i Raftsundet. Eiendommen ligger konkret i Kongselv med adresse 8325 Tengelfjord.

– Eiendommen ble kjøpt av mine klienter for 890.000 kroner i 2018. I matrikkelen er eiendommen oppført som bolig, men for mine klienter vil klassifiseringen være sekundærbolig, skriver den statsautoriserte revisoren, og viser til at klienten har primærbolig i utlandet.

Som sekundærbolig vil grunnlag for formuesskatt være nær markedsverdi, mens en fritidseiendom eller hytte vil få formuesgrunnlag maksimert til 30 prosent av markedsverdi. Eierne søker derfor Hadsel kommune om at eiendommen omklassfiseres til fritidsbolig, som samsvarer med den faktiske bruk, framholder revisoren.

– Dette vil gi merkbar lavere årlig formuesskatt. Videre er eierne gjort oppmerksom på formelle krav til oppgradert teknisk kvalitet for en mulig senere søknad om tilbakeføring til bolig. De vurderer her at også fremtidige eiere av eiendommen vil ha fritidsbolig eller hytte som faktisk bruk av eiendommen.

Revisoren søker på det grunnlaget om at eiendommen kan benevnes, klassifiseres eller kodes som fritidsbolig eller hytte i matrikkelen, og at eierne blir meddelt dette når Hadsel kommune har behandlet søknaden.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser