Ikke støtte til Molteberg Mat

Molteberg mat v/Ole Edvart Molteberg i Øksnes får ikke tilskudd til etablering av egen bedrift.
Lokale notiser

Molteberg mat skal drive med foredling og salg av kortreist mat basert på lokaleråvarer og med leveranser til storkjøkken samt eksklusiv catering.

Molteberg søkte om kr. 337 000 gjennom bedriftsutviklingsfondet i Øksnes.

Produksjon av pølser, hamburgere og andre kjøttprodukter skal produseres basert på håndverkstradisjoner, også med salg av stykningsdeler tilpasset restaurantmarkedet. Foredling av andre råvaregrupper som lokal sjømat, grønnsaker og bær til produkter som storkjøkkenmarkedet etterspør. Eksklusiv cateringmeny med tydelig miljøprofil basert på egne produkter eller produkter fra andre lokale produsenter, opplyses det i sakspapirer.

Positivt

- Det er svært positivt at Molteberg mat vil satse på lokal matproduksjon. Som kjent er det svært begrensede midler på bedriftsutviklingsfondet, og søknadsbeløpet er langt høyere enn hva som tradisjonelt sett gis i bedriftsutviklingstilskudd fra Øksnes kommune. Dersom det skal gis tilskudd, vil dette måtte bli vesentlig lavere enn det som er ført opp i søknaden, påpekes det i saksutredningen.

Administrasjonen sier videre at det er vanskelig å skille hvilke kostnader som gjøres i forbindelse med catering, og hvilke kostnader som gjøres i forbindelse med produksjon av produkter som skal selges til storkjøkken.

Konkurrerende tilbud

- Tilskudd bør ikke gis til catering, da vi allerede har cateringvirksomhet i Øksnes, og virksomheten retter seg mot et lokalt marked.Virksomheten er allerede startet opp, og tilskudd kan ikke utbetales dersom tilskuddsmottakeren har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke, før tilskuddet ble innvilget. Dette vanskeliggjør eventuelt tildeling av midler, fastslås det, samtidig som administrasjonen avslår søknaden.