Biomar tjente 345 millioner i tredje kvartal

Lokale notiser

BioMar-konsernet hadde en EBITDA på 345 millioner kroner i tredje kvartal. Det vil si driftsresultat før finans, avskrivininger og andre amortiseringer.

Det fremgår etter at morselskap Schouw har lagt fram tallene til børsen i København.

Selskapet, som blant annet har en stor fabrikk på Myre og en i Karmøy, omsatte for 3,4 milliarder danske kroner i kvartalet og produserte til sammen 379.000 fiskefôr. Selskapet har hatt et godt år så langt med et EBITDA-resultat på 667 millioner kroner, som er 167 millioner danske kroner bedre enn på samme tid i fjor. Omsetningen er opp cirka en halv milliard danske kroner og landet i år på 8,0 milliarder kroner.

I kvartalsrapporten melder Schouw at den norske delen av Biomar har «fortsatt den positive utviklingen etter at de strukturelle og organisatoriske endringer, som ble gjort tidligere i år».