Nordland politidistrikt:

Politiet har godkjent skytebanen på Melbu

Nordland politidistrikt har godkjent skytebanen til Melbo skytterlag.
Lokale notiser

Politiet skriver i sin godkjennelse til Melbo skytterlag at det i henhold til «forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenninger av sivile skytebaner», skal alle skytebaner sikkerhetsmessig godkjennes av politiet.


Forsvarsbygg:

Skyttere overtar ansvar for forurensning

Melbo skytterlag og Forsvarsbygg har blitt enige om at skytterne skal overta ansvaret for forurensning på 100-meters banen på Melbu.


Skytebanen har standplasser for skyting på hundre og to hundre meters hold. De to banene har henholdsvis ti og åtte elektroniske skiver.


Klima- og miljødepartementet:

Forsvarsbygg får ekstra regning for miljøsynder på MelbuL

Klima- og miljødepartementet har bestemt at Forsvarsbygg skal betale en ekstra regning knyttet til opprydding i gamle miljøsynder ved den lokale skytebanen i Melbumarka.


Anlegget er nytt i 2019 og er tilrettelagt med feltstandplasser i området. Etter en befaring på skytebanen har politiet funnet alle sikkerhetsmessige forhold i orden.


Digital tidsalder for skytterne

Melbu skytterlag gikk sist helg inn i den digitale tidsalder, da den nye elektroniske skytterbanen ble innviet. Konkurranseskyting mellom sponsorer og skyttere i laget markerte åpningen av den nye skytebanen.


Politiets tillatelse forutsetter at bruk av banen skal skje i henhold til godkjent skytebaneinstruks, som skal være oppslått på banen.