Ber Stortinget ta grep om fiskerihavnene

Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i statsbudsjett for 2020.

havn: Fiskerihavnene er en viktig brikke for at sjømatnæringen skal kunne ta ut ressursene i havet. 

Lokale notiser

– Havnene utgjør en svært viktig nærings- og transportinfrastruktur for kystfylkene våre. Dette må nasjonale myndigheter erkjenne, og derfor står vi sammen. Det skriver fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF) i ei pressemelding.

– Fiskerihavnene er kraftig underbudsjettert i forslaget fra regjeringen. Vi ønsker et møte med samferdselsminister Dale og Kommunal- og moderniseringsminister Mæland så raskt som mulig, skriver de fem fylkene i brevet til sentrale myndigheter.

Stortinget vedtok i juni 2017 å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra statlig til regionalt nivå fra 1. januar 2020.