– Veien fra Solstien boligfelt er for smal og trafikkfarlig

I Hadsel sendes nå hovedplan vei 2020-2030 ut på høring. Planen skal sørge for en helhetlig planlegging og styring når det gjelder vedlikehold av kommunale veier.
Lokale notiser

Behovet for rehabilitering av det kommunale veinettet i hele kommunen er betydelig.

–Jeg synes det er bra at vi lager en plan, sånn som jeg forstår det er det de kommunale veiene vi skal jobbe med de neste ti årene. Det er en lang periode, sa Jan Steffensen (MOS), som i formannskapet forleden kom med et forslag.

–  I nærheten av der jeg bor i Solstien, der hele byggefeltet er utbygd. Veien er smal, kontinuerlig må vi kjøre inn på gårdsplassene det første stykket. Her bor mange barnefamilier, og denne veien kan ikke være så smal de neste ti årene, sier Steffensen, som stilte spørsmål ved hvorvidt veien var blitt vurdert, eventuelt om den kunne tas inn som et nytt punkt.

– Det er åpenbart påkrevd, trafikkfarlig og lite hensiktsmessig med så smal vei der, sa Steffensen.

Teknisk sjef Øyvind Skjørholm sier det ikke foreligger noen konkrete planer om å ruste opp kommunale veier i bredde.

– Vi har en rullerende plan på det å asfaltere og grøfte. Det må komme føringer på hva man ønsker og hvor, så skal vi etterkomme det.

MOS-representanten signaliserte at han vil følge opp saken i en annen sammenheng. Formannskapet ber kommunestyret slutte seg til den nye hovedplanen for vei.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser