Ønsker fortsatt godt samarbeid i Øksnes

Øksnes kommune viderefører trepartssamarbeidet mellom folkevalgte, administrasjonen og de tillitsvalgte.
Lokale notiser

Budsjett og økonomiplan

Målsetningen til trepartsorganet er å sikre god ledelse, medvirkning, utvikling og gode prosesser i organisasjonen.

Organet skal være et konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, administrasjonen og de tillitsvalgte. Det skal være en særegen møteplass der de formelle avtalepartene treffer folkevalgte i den hensikt å gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide i. Dette gjennom TrePartSamarbeid: T- tillit P- prosess S- samarbeid.

Organet består av 3 politikere, 3 fra administrasjonen og 3 hovedtillitsvalgte. I 2016 hadde trepartsorganet 5 møter, mens det har vært avholdt 2-3 møter årlig seinere i valgperioden.

I dag fikk kommunen seg forelagt en drøftingssak rundt organets funksjonalitet. Det ble enstemmig vedtatt at man ønsker å beholde ordningen og viderefører denne.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser