– I balanse med en liten rosin på toppen

Økonomisjef Tommy Løveng i Hadsel har lave skuldre. Kommunen går nemlig med overskudd, et lite pluss for 2019.
Lokale notiser

Da formannskapet ble forelagt «rikets tilstand» var det med forbehold om at regnskapet for 2019 ikke er avlagt. Økonomisjefen hadde ifølge eget utsagn lave skuldre og kunne opplyse om ei bunnlinje som ender med ikke røde, men grønne tall.

– Vi kommer ut så vidt i pluss, i balanse med en liten rosin på toppen, sier Løveng.

Bruker mer i to sektorer

Han viser til tidligere rapportering, og der har vært et mer forbruk særlig innen oppvekst og helse og omsorg. Før øvrig skal det meste være i balanse i regnskapet.

– Det som redder oss litt er mer-inntekter fra havbruk og en veldig god skatteinngang. Vi har spart litt på renter og avdrag og i sum gikk det i hopen. Det som gjør at det er litt skummelt, er at vi må fortsatt ha et fokus på overforbruket, sier han.

Ørjan Robertsen (MOS) stilte spørsmål om hvor stort «underskuddet» var og fikk til svar at det var på over ti millioner, totalt på sektorene. Han forventet også en analyse der disse forholdene tas med, for å få de reelle tallene på bordet.

Mye aktivitet

Brann og redning har tidligere fått påpakning fra formannskapet for mer-forbruk. Teknisk sjef Øyvind Stensø Skjørholm tok for seg regnskapsforholdene for sin avdeling, der det opprinnelig var varslet et mer-forbruk.

-Vi ønsker å melde tilbake at teknisk sektor går mellom 500.000 og 700.000 kroner i mindre-forbruk. Det er brann og byggesaker som står bak. Dette handler ikke om økning av gebyr, men høy aktivitet. Innen byggesaker har vi 2,5 millioner kroner i inntekt og det er «all time high». Vi har en helt rå saksbehandling og store prosjekter, sier Skjørholm.

Han viser til at de største prosjektene er innen industri og næring.

Fra minus til pluss

– Brann og redning har berga inn overforbruket innen lønn med kursing i nabokommuner. Vi har hatt grunnkurs for brannkonstabler og utrykningskjøring, sier han.

Hadsel brann og redning og brannvesenet i Mo i Rana er plukket ut som de to som får avholde lederkurs innen brann og redningstjenesten i Nord-Norge.

– For brann isolert har vi et underforbruk på 100.000 kroner, status er at det gikk bedre enn forventa fordi vi lyktes på inntektssiden, sier han.

Ordfører Kurt Jenssen (Sp) synes det er gode endringer som har skjedd.

– Dere skal ha all æra for jobben dere gjør. Å bli utpekt som en av to i Nord-Norge som får holde på med kurs er kjempefantastisk. Da er ikke vi lille Hadsel, men store Hadsel, sier han.