Krever rekrutteringskvoter

Fylkestinget bekymret for fiskeryrket.
Lokale notiser

At antall fiskere i Nordland er halvert siden 1990, samtidig som gjennomsnittsalderen har gått betraktelig opp, bekymrer fylkespolitikerne i Nordland. Et enstemmig fylkesting ber regjeringen om rekrutteringskvoter til yngre fiskere som ønsker å etablere seg som fiskebåteiere.

- Det er bekymringsfullt at over halvparten av fartøyeiere med ordinære torskekvoter med fartøy under 15 meter er over 50 år, og det forventes om relativ kort tid store generasjonsskifter i kystflåten. Det kreves derfor strakstiltak for å legge til rette for rekruttering av unge fartøyeiere, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen i en pressemelding.

Fylkestinget ber også regjeringen bevilge tilstrekkelig med midler til etableringsstipend til yngre fiskere, for å styrke egenkapitalen til finansiering av kystfiskefartøy med kvoter. Stipendet mener de bør forvaltes av Innovasjon Norge.

- Fylkesrådet vil også utrede andre relevante tiltak som kan legge bedre til rette for rekruttering av yngre fiskere, sier Knutsen i pressemeldingen.

- Fylkesrådet har bedt Fiskeri- og kystdepartementet om å foreta en grundig evaluering av rekrutteringskvoteordningen slik den har blitt gjennomført de siste årene. En slik evaluering er svært viktig for at ordningen skal være treffsikker i forhold til målgruppen yngre fiskere, avslutter Knutsen.


VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser