Den nye posisjonen i Øksnes:

Enig om en felles plattform

- Vi er enige om å kunne være uenige og ikke kneble hverandre. Vårt hovedmål er skape flere arbeidsplasser og at kommunen får flere innbyggere.

Enige Fire partier er enige om en politisk plattform Bak fra venstere: Eirik Woje (H), Torfinn Kristoffersen (Ap), Tore Christiansen (KrF). Framme fra venstre: Jonny Rinde Johansen(H), Karianne Bråthen (Ap) og Hilde Vottestad (SV).  Foto: Svein Harald Hansen

Øksnes

Slik ordla påtroppende ordfører Karianne Bråthen seg da de fire samarbeidspartiene Ap, H, SV og KrF torsdag presenterte en utarbeidet felles plattform for de kommende fire år. De fire har 11 representanter i det nye kommunestyret, mot opposisjonens 10.

Uttalelsen de nå kom med inneholdt få konkrete, større politiske saker, men de presiserer at det skal utabeides et dokument der enkeltsaker tas spesifikt opp.

Men Øksnes skal utvikles til et enda bedre sted å bo og posisjonen skal levere budsjetter som er realistiske og økonomiplaner med klare prioriteringer. Samarbeidet skal gi en god politisk styring mot felles mål.

LES OGSÅ: Karianne Bråthen blir ordfører i Øksnes

Egen kommune

I dokumentet som nå er lagt fram fastslås det at:

*  Øksnes skal være en selvstendig kommune og det skal avholdes en rådgivende folkeavstemning.

* Det regionale samarbeidet skal videreutvikles og man skal løfte frem viktige saker det kan samarbeids om.

* Posisjonen skal engasjere seg sterkt for å beholde Forsvarets anlegg på Sortland, Andøya og på Stø.

* En god infrastruktur, med videre utbygging av breibånd blir også viktig.

* Færre deltidsstillinger og lavere sykefravær blir også viktige arbeidsområder.

Ordføreren poengterer at det i denne perioden blir viktig å følge opp at fattede vedtak blir fulgt opp, også vedtak som tidligere er gjort. Det betyr bedre rapportering satt i system og at det politiske arbeid skal revitaliseres.

- Vi er enige om å være forutsigbare og tydelige. Vi kan selvsagt være uenige i saker. Da blir kommunikasjon viktig, slik at vi ikke gir hverandre overraskelser, sier de fire partiene.

Eiendomsskatt

- Blant de sakene som ikke er nevnt er spørsmålet om eiendomsskatt, der Høyre har sagt et klart nei?

- Saken er diskutert, men vi har ikke trukket noen konklusjoner. Men dette spørsmålet vil ikke vært lurt å ta i en budsjettdebatt.

- Betyr det at rådmannen har lite å hente ved å legge frem forslaget i desember?

- Det er en forutsetning vi må være klar på, sier Høyres varaordfører Jonny Rinde Johansen.

- Med et flertall i kommunestyret, vil sakene være ferdig avklart før avstemningen og at det dermed blir lite politisk debatt?

- Vi skal være lyttende og også høre på gode forslag fra opposisjonen, forsikres det.

Det nye kommunestyret konstitueres 20. oktober.