Øksnesavisa frikjent i PFU

Øksnesavisa brøt ikke god presseskikk.
Øksnes

Øksnes-rådmann, Just Hjalmar Johansen, har innklagd redaktør Hjalmar Martinussen i Øksnesavisa (øa) til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter en kommentar/leder publisert i øa. Men rådmannen får ikke medhold i at redaktøren har brutt god presseskikk.

Kommentaren hadde tittelen "Hau som sku vorr trædd", der ingressen lød "Det skulle vær ønskelig at minst tre fjerdedeler av Øksnes befolkning møtte opp på teknisk etat i Øksnes kommune med ærend om å få utlevert alle papirene i "fiskefarsesaka" på Klo".

Det var den langvarige føljetongen rundt henging av fisk på Klo som var redaktørens utgangspunkt. I avisas spalter hadde saken vært omtalt siden 2011, med rundt 40 artikler.

Redaktøren sier at kommunen hadde gjort en at administrativt vedtak om at firma S. Hanssen AS kunne videreføre etablering av fiskehjeller på Klo, uten politisk forankring. Firmaet var halvveis ferdig da det kom stoppordre fra teknisk sjef, påpeker han. Og fortsetter:

Godkjent plan

"Etter loven kan ikke teknisk etat stoppe et prosjekt som de selv tidligere har godkjent. Da må det ligge graverende ting til grunn, har ØA fått opplyst av div jurister. Tiltakshaver S. Hanssen AS har fulgt reguleringsplanen som de selv har måttet koste, og den er i tillegg godkjent av fylkesmannen i Nordland og kommunestyret i Øksnes", påpeker redaktøren i sitt tilsvar til PFU. Han legger til:

«Rådmann Just Hj. Johansen trekker frem i sin begrunnelse, at redaktøren ikke var i kontakt med administrasjonen i Øksnes kommune eller politisk ledelse, før kommentaren/lederen kom på trykk. Til det har undertegnede å si at der er ingen regel som jeg kjenner til, som tilsier at en redaktør må søke råd og kommentarer fra privatpersoner eller organisasjoner, for å produsere og publisere en kommentar/leder. I påstanden fra rådmann Just Hj. Johansen i andre avsnitt av begrunnelsen, der han skriver at redaktøren angriper teknisk sektor, kommunalsjefen, rådmannen og politisk ledelse, vil undertegnede heller påstå at ØAs kommentar er basert på virkelighet, presentert i direkte tale.»……«Etter det ledelsen i ØA erfarer, er det hverken politikere eller andre ansatte i Øksnes kommune som føler noe ubehag rundt denne saken som nå rådmannen har sendt til PFU. Kun rådmannen selv og teknisk leder Einar Ellingsen.»

Trår over grenser

Klageren mener overfor PFU at sterke beskyldinger er publisert, uten at disse blir samtidig imøtegått:

«Han angriper teknisk sektor generelt – men spesielt Kommunalsjef ved teknisk -, Rådmannen og politisk ledelse uten at noen av de har fått mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Spesielt blir de ansatte ved teknisk sektor «hengt ut». Redaktøren bruker ord som kommunen «turer fram», teknisk sektor «sabler ned privatpersoner og privat næringsliv med ubrukelige kort på hånden». I tillegg angriper han kommunens innleide advokat på en uetisk måte.»

Og rådmannen stiller overfor PFU spørsmål ved redaktørens oppfatning av virkeligheten og anfører overfor PFU:

«Denne saken var endelig avsluttet etter at Øksnes kommune vedtok reguleringsplan for området den 21.10.2014 og Fylkesmannen avviste klage på Kommunestyrets vedtak den 29.04.2015. Tiltakshaver hadde da en vedtatt reguleringsplan som beskriver i detalj hvordan området skal utvikles. Tiltakshaver og Kommunen var på det tidspunkt enig. I ettertid har tiltakshaver startet en utvikling av området som ikke samsvarer med vedtatt reguleringsplanen og samtidig kommet i skade for å bygge på naboeiendom. Øksnes Kommune sin henvendelse til tiltakshaver baserer seg derfor på forhold som har skjedd etter 29.04.2015. Disse forhold har ikke ØA berørt i sine kommentarer og det virker som han ikke kjenner til dette. ØksnesAvisa har heller ikke bedt kommunen om å kommentere disse.
Når Redaktøren i ØA legger bredsiden til på en slik måte – uten at han har satt seg inn i saken, mener Øksnes Kommune at redaktøren trår over noen grenser han ikke burde gjøre. Det er dette Øksnes Kommune anfører overfor PFU som et brudd på Vær Varsom Plakaten.»

PFU konkluderer:

"PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel publisert i Øksnesavisa signert avisens redaktør. I artikkelen tar redaktøren en kraftig oppgjør med Øksnes kommune, spesielt rådmann og teknisk etat, som han mener «turer frem» og «sabler ned privatpersoner og privat næringsliv med ubrukelige kort på hånden».

Klager er rådmannen som reagerer på at redaktøren kommer med et slikt angrep uten at han eller andre i kommunen har fått mulighet til å imøtegå beskyldningene. Klager mener redaktøren hopper over viktige saksopplysninger, og at han ikke har fått med seg siste utvikling i saken.

Øksnesavisa avviser klagen. Det vises til at avisen har fulgt saken tett i fire år, og avisen legger ved en lang rekke artikler. Også samme dag som kommentaren stod på trykk, ble det publisert en nyhetssak om samme tema. Videre finner redaktøren det uhørt at han skulle ringe rundt for å samle informasjon til en kommentar eller leder. Dette er hans mening.

Stor takhøyde

Pressens Faglige Utvalg understreker at takhøyden skal være større innenfor meningsjournalistikken, nettopp fordi det dreier seg om noens meninger og ikke fakta. Men det er heller ikke slik at kommentarartikler og ledere er fritatt Vær Varsom-plakatens krav til for eksempel opplysningskontroll og samtidig imøtegåelse.  Det stilles like store krav til det som står av fakta i kommentar- eller lederartikler som til tradisjonell nyhetsjournalistikk, og retter man i en leder eller kommentar nye, sterke og faktiske beskyldinger mot noen, så har den angrepne part rett til å få forsvare seg – samtidig (VVP punkt 4.14).

Hvis kommentaren eller lederartikkelen derimot inneholder sterke angrep i form av synspunkter, karakteristikker, meninger, verdivurderinger etc, så er det tilsvarsretten som utløses, det vil si retten til å forsvare seg mot angrepet i ettertid (VVP punkt 4.15).

I det påklagede tilfellet mener utvalget at det er tilsvarsretten som er utsløst. Gitt den langvarige dekningen og den pågående debatten, også omtalt i en nyhetssak samme dag som kommentaren stod på trykk, så mener utvalget at denne kommentaren må sies å være et innlegg i en løpende debatt. Slik utvalget ser det, er publikum godt orientert om faktum i saken, og klager skulle ha alle forutsetninger for å klare å forsvare seg.

Øksnesavisa har ikke brutt god presseskikk.