Nye styremedlemmer i Øksnes Boligstiftelse

Hilde J. Hansen (Ap) og Ellen B. Pedersen (SV) er av kommunestyret i Øksnes valgt inn som nye styremedlemmer i Øksnes Boligstiftelse.

Kommunestyret i Øksnes valgte tirsdag nye styremedlemmer i Øksnes Boligstiftelse. Foto: Svein Harald Hansen 

Hilde J. Hansen ble valgt inn som ny styrerepresentante i boligstiftelsen. Foto: Svein Harald Hansen  

Ellen B. Pederson ble valgt inn som ny styrerepresentante i boligstiftelsen. Foto: Svein Harald Hansen 

Øksnes

Kommunen hadde valgt å hente inn kommuneadvokat i Vefsen, Tom Plunnecke, for å gi kommunestyrerepresentantene en nærmere innføring i hvilke lover/regler og rettingslinjer som påligger en stiftelse og dens styremedlemmer. Han har lang erfaring, også som medlem av Stiftelsestilsynet, som nylig har uttalt seg om forhold i Øksnes Boligstiftelse..

Det er stiftelsens formål, mer enn partiprogram, som må stå i høysete for de innvalgte styremedlemmer. Derfor er det viktig å velge inn de rette personer i styret, påpekte han. Styret i en stiftelse har langt mer makt enn styret i et AS. Men det medfører et stort ansvar i utførelse av styreverv.

- Styret må være i stand til å ivareta løpende oppgaver og det samlede styret må ha tilstrekkelig kompetanse, sa advokaten.

Les også: Ikke mottatt oppsigelse fra daglig leder

Lite kontroll

Mange boligstiftelser har gått over styr på grunn at det ikke fantes tilstrekkelige midler til renovering og vedlikehold av boligmassen. Dermed måtte de selge unna eiendommer på grunn av manglende midler. Og standarden ble så dårlig at leietakerne forsvant.

Når kommunestyret oppnevner styrerepresentanter, er boligstiftelsen omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, poengterte Plunnecke.

Det kom mange spørsmål fra salen, som hvem har rett og plikt til å fordele kompetanse? Hvordan kan kommunestyret ha tilsyn med boligstiftelsen?

Rådmann Just Hjalmar Johansen ga en redegjørelse ut fra kommunens synspunkter med hensyn til samarbeid eller mangel på slikt i forhold til Øksnes Boligstiftelse.

Det er ulik oppfatning når det gjelder tildeling av bolig til vanskeligstilte, noe som er kjernen i utfordringene sett fra et kommunalt synspunkt.

Les også: Full splid i Øksnes Boligstiftelse

Nye vedtekter

- Boligstiftelsen har ikke nevnt Øksnes kommune i sine vedtekter. Vedtektene fronter en organisasjon fra 1994, noe som harmonerer dårlig med kommunens behov per i dag og vedtektene må endres slik at de er tilpasset dagens organisering av Øksnes kommune. Om boligstiftelsen endrer sine vedtekter, vil det skape tillit og gi mindre støy, sa rådmannen. 

John Danielsen (Sp) mente det ble feil å endre vedtektene uten at boligstiftelsen var invitert til debatten. Men vedtektsendringer ble vedtatt. I tillegg skal boligstiftelsen rapportere til oppretter med tanke på realvurdering og vedlikeholdsplan for boligmassen. Vedtaket oversendes boligstiftelsen, og kommunestyret anmoder styret om å gjennomføre vedtektsendringene i henhold til forslaget kommunestyret har sluttet seg til. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordelinger. Det skal også fastsettes en årlig plan for styret sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.