Ny administrerende direktør:

Reinholdtsen går fra Cerpus til Øksnes Entreprenør

Stian Reinholdtsen går fra en sju år lang karriere som daglig leder i Cerpus, til sjefsstolen i Øksnes Entreprenør.

Barry Olsen (til venstre) blir erstattet som administrerende direktør i Øksnes Entreprenør av Stian Reinholdtsen.  Foto: Øksnes Entreprenør

Øksnes

Reinholdtsen begynner i ny jobb 1. april i år. Det melder Øksnes Entreprenør i en pressemelding. Han tar over direktøransvaret etter Barry Olsen, som ønsker å gå inn i en mer operativ og prosjektorientert rolle i selskapet.

- Bedriften har hatt en positiv utvikling gjennom flere år og ønsker nå å styrke den operative driften og få inn nytt lederskap som kan utvikle bedriften videre med nye øyne og nye ideer. Skal vi klare å ta steget videre og utvikle oss så må vi tørre å gjøre de nødvendige grepene, sier Olsen i pressemeldingen.

Lang erfaring

Reinholdtsen har lang ledelses- og styreerfaring. Han har 12 års arbeidsbakgrunn fra bank- og finanssektoren, har vært daglig leder for Fiskeriparken AS og går nå fra stillingen som daglig leder i Cerpus AS, en stilling han har hatt i sju år.

Reinholdtsen påpeker at Olsen, med sin stab og ansatte, har etablert et solid grunnlag for videre utvikling av selskapet. Nå ønsker han selv å bidra.

- ØE er et tradisjonsrikt og velrenommert selskap i en spennende og utfordrende bransje. Selskapets historie, faglidenskapen, energien fra de ansatte og de verdigrunnlagene selskapet er tuftet på, er alle årsaker til at jeg velger å gjøre en overgang til både nytt selskap og ny bransje, sier påtroppende direktør i pressemeldinga.

Fornøyd

Selv er avtroppende direktør godt fornøyd med å ha fått Reinholdtsen på laget.

- I Stian Reinholdtsen har vi fått en person som er glad i å jobbe med mennesker og de verdier det skaper for ØE. Det er disse verdier som skaper arbeid for ØE og gjør oss i stand til å få store prosjekter. Det å ta vare på de menneskelige resursene vi har er det mest verdifulle vi kan gjøre. sier Olsen.