Gode fangsttall i Vesterålen

Fangstene denne uka er med å sette et ekstra preg på Vesterålen Skreifetival.
Øksnes

Det meldes om store fangster på snurrevad, line og garn. 15. februar tok Myre Fiskemottak imot 360 tonn.

Landingstall fra Norges Råfisklag viser at Øksnes per uke 6 har passert Andøy i skreikvantum.
I rundvekt er det i Øksnes så lang i vinter landet 4,8 millioner tonn torsk, mens Andøy kommer ut med 4,08 millioner kilo.
Bø kan notere 437.920 kilo, mens mens Vestvågøy fortsatt leder an i Lofoten med like mye, 437.752 kilo.

Stor seifangst

Fortsatt er seifangstene store. I Øksnes er det levert 2,738 millioner kilo så langt i år. En nesten fordobling av forårskvantumet.
Verdien av skreifangstene levert i Øksnes så langt i år utgjør 68,8 millioner kroner, mot 37 millioner på samme tid i fjor. Førstehåndsverdien av sei utgjorde 22,5 millioner, mot 11,3 milioner i fjor.

Myre Fiskemottak AS melder om linefangster opp til 6.000 kilo, med 400 kilo på stampen. På snurrevad ble det tatt fra 12 til 27 tonn, mens garnfangstene lå opp mot 4.000 kilo. På juksa lå fangstene mellom 500 og 1700 kilo.