- Man skulle forvente at folk som er gamle nok til å få kjøpt øl, også hadde et snev av respekt for naturen

Det sier Asle Sørdahl, styreleder i stiftelsen Handelsstedet Tinden i Øksnes, i en epost til VOL.

  Foto: Innsendt

Øksnes

Det var onsdag denne uka at Sverre Tåga i Stiftelsen Handelsstedet Tinden kom over søppelet i strandsonen i Tinden i Øksnes Vestbygd. Tåga var også den som ledet arbeidet med rydding av strendene i vår.

- Som bildene viser var det tomme ølbokser, engangsgriller og glass som var blitt lagt igjen i naturen på det fredede stedet, sier Sørdahl.

Respekt for naturen

Han er svært skuffet over at folk tar seg til rette på denne måten.

- Man skulle forvente at folk som er gamle nok til å få kjøpt øl, også hadde et snev av respekt for naturen og omgivelsene.

Tillater ikke camping og fester

I friluftsloven heter det at alle kan ferdes til fots hele året i utmark, så lenge dette skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. I innmark, som ifølge loven regnes for å være gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite, er det ikke ferdselsrett. Hager og dyrket mark som går ned til stranden, er å regne som innmark.

- Dette synes det som om det er mange som ikke er klar over, sier Sørdahl.

Av sikkerhetshensyn og nærheten til de tolv fredede husene og kaiområdet i Tinden, vil stiftelsen ikke tillate bruk av områdene til strandfester eller camping.