Stort forskningsprosjekt utenfor Vesterålen:

Se de unike bildene fra korallrevene utenfor Vesterålen

Forskere fra en rekke land har de siste dagene studert havbunnen på Hola utenfor Vesterålen. De er i gang med et stort internasjonalt forskningsprosjekt om kaldtvannskoraller.

Forskere fra en rekke land har de siste dagene studert havbunnen på Hola utenfor Vesterålen.

Toktleder Tina Kutti.  Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Onsdag ettermiddag siger Havforskningsinstituttets forskningsfartøy G.O. Sars inn Myre havn.

Med seg om bord har skipper John Hugo Johansen og overstyrmann Svein-Roger Fredheim fra Øksnes et stort team bestående av mannskap, ROV-piloter og forskere fra Norge, Tyskland, Portugal, USA og Nederland. De siste dagene har de operert på 250 meters dyp på Hola, på havbunnen rundt én time ut i havet fra Øksnes og Bø.

Gjengen om bord er i gang med et stort internasjonalt forskningsprosjekt, finansiert av forskningsrådet, som skal pågå over fire år. Prosjektet heter FATE, og tar for seg kaldtvannskoraller.

Prosjektet skal ha to studiesteder, ett område utenfor Bergen, og Hola utenfor Vesterålen. De er nå ute på sitt første tokt.

Bekymret for korallrevene

- Ved Hola finnes et stort korallrevområde, med mer enn 300 kaldtvannskorallrev. I dag fant vi ett som var nærmere 200 meter langt og 15 meter høyt.

Toktleder og marinbiolog ved Havforskningsinstituttet, Tina Kutti, forteller engasjert. Hun kaller kaldtvannskorallrevene for Norges regnskog. I norske korallrev har man funnet mer en 1500 andre arter, fra den minste mikroorganisme til de største fiskene. Bakgrunnen for prosjektet er at forskerne nå er bekymret for hva havforsuring skal gjøre med korallrevene. De frykter at korallrevene skal begynne å krympe.

- Kommer korallrevene til å takle havforsuringen? Hvordan vil surere hav påvirke korallene, og de andre artene som bor der? Det er noe av det vi håper å finne ut av, sier Kutti. 

Forskerne skal se nærmere på hvordan korallene vokser, hvilken tid på året de vokser mest, om de vokser mer når de får mer mat.

Opp til 10.000 år

De største korallrevene i Norge er mellom 7000 og 10.000 år gamle. Kaldtvannskorallen er veldig vanlig, og finnes over hele verden.

- Men de fleste og de aller fineste finnes i Norge, sier Kutti.

Håpet er å komme tilbake til Vesterålen tre ganger i året. Neste tokt er planlagt i januar-februar neste år, når korallene gyter.

Lurer du på hvordan en korall blir til? Vil du se de unike undervannsbildene fra Hola? Sjekk videoreportasjen over.