– FAU ved Alsvåg skole ikke spurt om å gi en uttalelse

Alsvåg barne- og ungdomsskole blir fra skoleåret 2018/2019 bare en barneskole.  Foto: Marius Birkeland

Øksnes

– Jeg er selvsagt skuffet og overrasket over dagens vedtak, sier Silje Mari Holm, FAU-leder ved Alsvåg skole.

Hun er torsdag på jobbreise i Oslo og har ikke lest selve vedtaket fra kommunestyret, men hun har lest på VOL om at ungdomstrinnet legges ned i Alsvåg fra skoleåret 2018/2019.

Kritikk for tynt grunnlag

Det ble stilt spørsmål ved tynt saksgrunnlag til torsdagens møte, med blant annet mangel på høringer. Fungerende rådmann svarte da at dette er en sak som har pågått over flere år, og hvor berørte parter fikk anledning til å komme med sine innspill i 2014.

Ingen av tidligere høringsinnspill og utredninger har imidlertid vært lagt ved saken i denne omgang, og Sps Danielsen påpekte at mange nye kommunestyrerepresentanter ikke kjenner saken like godt og har godt nok grunnlag for å fatte en avgjørelse.

– Forhastet

FAU-lederen synes også at saksgrunnlaget var for tynt før kommunepolitikerne skulle gi sin stemme over den fremtidige skolestrukturen i Øksnes.

– De har ikke tatt på alvor trivselsundersøkelser blant elever, foreldre og lærere i Alsvåg. Nasjonale prøver har også vist at vi gjør det bra. Om dette vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst, er jeg også usikker på. For bygda er dette uansett utrolig leit, sier Holm.

Holm omtaler vedtaket rett og slett som forhastet.

– Jeg er enig at det burde blitt sendt ute på høring på ordentlig vis, og det er rart at foreldrene ikke er hørt i høringsuttalelsene. Jeg er litt vantro, for vedtaket kom overraskende på. FAU ved Alsvåg er ikke en gang blitt forespurt om å gi en høringsuttalelse, sier hun.

– Bør ikke baseres på følelser

Bare Sp, SV og Frp stemte mot nedleggelse i Alsvåg, og det ble dermed flertall i kommunestyret for legge ned ungdomstrinnet fra skoleåret 2018/2019. Det ble også enighet om en oppvekstmelding, samt en tilstandsrapport og forberedelse av Myre skole for flytting av elever fra andre skoler.

– Jeg har en følelse av at det sitter mange i noen skolekretser som egentlig ønsker endring, men som ikke når frem eller tør å si det i frykt for å bli uglesett i eget nabolag, sa KrF-politiker Tore Christiansen i kommunestyremøtet.

– Denne saken kan ikke avgjøres på hvilke følelser politikerne sitter med. Jeg tror ikke kommunestyret har hatt saksgrunnlag nok til å ta riktig beslutning, svarer Holm på den uttalelsen.

Les også: Sp fikk ikke utsatt saksbehandlingen

Skal samle FAU

– Hvorfor tror du da kommunestyret gikk for å legge ned ungdomstrinnet?

– Jeg antar at de tror dette vil gi en økonomisk besparelse, men jeg er ikke så sikker på det. Har Myre ungdomsskole kapasitet til å ta inn trinnet fra Alsvåg? Og skolebygningen i Alsvåg må driftes og holdes ved like uansett. Deler av mellomtrinnet holder til der, det gjør også administrasjonen. Det vil være utgifter til selve bygget uansett, argumenterer FAU-lederen.

– Hva skal FAU i Alsvåg gjøre nå?

– Nå må vi samle FAU og snakke sammen om hva vi kan gjøre, og om det er noen muligheter for å reservere vedtaket. Også må vi ha et møte med rektor.