Ungdomstrinnet i Alsvåg legges ned

Kommunestyret i Øksnes vedtok torsdag å legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg fra skoleåret 2018/2019.
Øksnes

Da forslaget fra Sp og Frp om å utsette behandlinga av saken ble nedstemt, fortsatte kommunestyret i Øksnes debatten om fremtidig skolestruktur i kommunen.

Flertallet i kommunestyret gikk torsdag inn å for legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg. Dette fra skoleåret 2018/2019. Det ble også enighet om en oppvekstmelding, samt en tilstandsrapport og forberedelse av Myre skole for flytting av elever fra andre skoler. Det ble ikke konkretisert hvilke. Sp, SV og Frp stemte mot nedleggelse i Alsvåg. 

Oppvekstmelding

Debatten begynte med at Aps Yngve Hansen på vegne av posisjonen ved Sv, Høyre, Ap og KrF la frem et felles forslag. Posisjonspartiene hadde i forkant av møtet ikke blitt enige om konkrete grep i strukturen, men at det skal utarbeides en oppvekstmelding. Denne skal legges frem i juni 2017, og endringer i skolestruktur gjøres i sammenheng med dette. 

– Dette for å ha et bedre grunnlag for å se på de utfordringer som vi har innen sektoren, sa Hansen.

Etter dette kom nedleggingsforslagene på løpende bånd.

ØTL la frem forslag om å flytte ungdomstrinnet i Alsvåg til Myre fra neste år. De ville også at barneskolene på Sommarøy og Strengelvåg legges til Myre så snart det er rom for det.

– Vi vil ha utført en tilstandsrapport av Myre skole, og starte en prosess med habilitering av skolen med tanke på å flytte elevene både fra Strengelvåg og Sommarøy, sa ØTLs representant Geir Rognan.

Elevenes beste, ikke bygdenes beste

Høyre, og langt på vei KrF, var med på notene.

– Vi må tenke på hva som er bra for ungene, ikke for hva som er bra for bygdene. Hvis ungene får et bedre skoletilbud med en endring, må vi gå for det. Ungene skal ikke bli et virkemiddel for å beholde et levedyktig bygdesamfunn, sa KrFs Tore Christiansen.

Partiet ønsker å samle Myre og Sommarøy i en felles skolekrets, og Christiansen mente at det er naturlig å flytte elevene fra sistnevnte til Myre når man er sikker på at det er nok plass.

Christiansen spurte også administrasjonen om det i arbeidet med en oppvekstmelding går an å gjennomføre en anonym høring, der foreldre blir spurt anonymt om skolestruktur.

– Jeg har en følelse av at det sitter mange i noen skolekretser som egentlig ønsker endring, men som ikke når frem eller tør å si det i frykt for å bli uglesett i eget nabolag, sa KrF-politikeren.

Ikke med på nedlegging

SVs Hilde Høidahl Vottestad, som forøvrig er lærer ved Sommarøy skole, ville ikke være med på noe nedlegging av skoler.

– Vi kan ikke stille oss bak konkrete forslag om nedleggelser før vi har en oppvekstmelding på plass. Det snakkes mye om fådelt skole – som om det er noe negativt. Det trenger det ikke være, og det er noe som kan belyses i et slikt dokument, sa hun og fortsatte:

– Vi vil heller ikke være med på å legge til rette for private skoler, som vil tappe kommunen for midler. Ryktene sier at det er konkrete planer om dette, sa SV-politikeren.

Vil legge ned i Alsvåg

Etter et langt gruppemøte mellom posisjonspartiene og et påfølgende møte mellom gruppelederne i kommunestyret, kom politikerne ut i salen med et nytt forslag.

Blant annet et endringsforslag fra posisjonen knyttet til oppvekstmeldinga, og fjerning av fristen på ferdigstillelse innen et halvt år. Et tidligere kommunestyrevedtak om at skoler skal legges ned når elevtallet er under 35, blir også opphevet i påvente av oppvekstmeldinga.

Ap, Krf, Høyre la også frem forslag om at ungdomstrinnet i Alsvåg legges ned fra skoleåret 2018/2019.

– Vi vil gi administrasjonen tid til å innarbeide økninga av kostnader flyttinga medfører, og gi foreldre og elever god tid til å foreberede seg på flytting til en ny skole, sa Aps Yngve Hansen i fremlegget av forlaget. 

De ba også om en tilstandsrapport av bygningsmassen som brukes til små- og mellomtrinnet på Myre skole, samt en vurdering av hva som kreves av investeringer for å kunne huse parallellklasser på trinn 1-7.

– Da sier vi ikke noe konkret, men bereder grunnen for å flytte elever til Myre, sa Hansen. ØTL trakk da sitt forslag, og ga sin støtte til det nye forslaget.

Flertallet i kommunestyret gikk torsdag inn for nevnte forslag, som innebærer nedleggelse av Alsvåg ungdomsskole fra skoleåret 2018/2019. Det ble også enighet om en oppvekstmelding, og en tilstandsrapport og forberedelse av Myre skole til flytting av elever fra andre skoler. SV, Sp og Frp stemte mot nedleggelse i Alsvåg. De to sistnevnte ville heller at Strengelvåg skole skulle legges ned.