Vurderte å utsette skolestruktur-saken:

Utsettelsesforslag fra Sp falt

John Danielsen stilte spørsmål om ikke foreldrene skulle høres i debatten rundt skolestruktur. SP fremmet utsettelsesforslag.
Øksnes

Behandlingen av saken om skolestruktur i kommunestyret i Øksnes ble som ventet heftig fra første glose. Det har vært en del kritikk mot utredning og sakspapirer i forkant av møtet. John Danielsen i SP mente saken ikke hadde hatt en reell høring.


Innlegg fra Utdanningsforbundet ved Strengelvåg skole:

- Øksnes-skolen – pedagogisk eller økonomisk fokus?

Utdanningsforbundet ved Strengelvåg skole er sterkt kritiske til rådmannens forslag om å legge ned Strengelvåg skole. Torsdag skal saken opp i kommunestyret.

- I slike tilfeller som dette, er vi vante til en prosess og ei høring. Her er det ingen høring. Her har vi bare noen bruddstykker, sa han.

Fungerende rådmann Elise Gustavsen svarte.

- Saksbehandlingen mener forvaltningen skal treffe vedtak etter forsvarlig behandling. Da at det skal være gitt nok kunnskap om det i fohånd. Den skal være forsvarlig klargjort før avgjørelse tas. Rådmannen har jobbet med denne saken i flere år fra 2014 til i dag. Dette er en fortsettelse av saken. De berørte partene er informert, fortalte hun.

Vil flytte småtrinnet på Myre til Sommarøy

Det går mot ny skolestrukturdebatt i Øksnes. Mens rådmannen vil legge ned Strengelvåg skole, vil HUSK heller legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg. De vil også se nærmere på muligheten for å flytte småskoletrinnet fra Myre skole til Sommarøy, og mellomtrinnet fra Sommarøy til Myre.

- Hvor er saksdokumentene?

John Danielsen fulgte opp, og pekte på at det i sakspapirene denne gang ikke er lagt frem tidligere høringer og utredninger.

- Mange i kommunestyret er nye og de har ikke vært med på diskusjonen tidligere. De har ikke informasjon. Har vi nok dokumentasjon for å ta en avgjørelse?

Rådmann beklaget etter dette at info ikke hadde blitt gitt.

- Beklager at informasjonen ikke var med. Saken ved forrige behandling skulle blitt gjort tilgjengelig for dere.

Per Ole Larsen i Senterpartiet mente en utsettelse av saken var å foretrekke.

- Jeg mener høringen på denne saken er for dårlig. Burde vi utsette denne saken da halve kommunestyret ikke har sett bakgrunnen for saken. Mange er nye og dermed har de ikke bakgrunn for å ta en god avgjørelse.

Tore Christiansen fra KrF ville gjerne vente til etter debatten.

- Om å utsette kommer an på om det er foreslått en reel nedleggelse eller ikke. La oss ta den avgjørelsen når vi er ferdig med debatten i et møte vi har forberedt oss på.

Theodor Lie i ØTL mente på sin side saken var godt nok opplyst.

- Jeg tror befolkingen i Øksnes har fått med seg denne saken. Derfor tror jeg vi kan gå videre med behandlingen, sa han.

Administrasjonen i Øksnes:

- Ikke dyrere med skoleskyss i ny skolestruktur

Administrasjonen i Øksnes kommune hever i et svar til Tore Christiansen i Øksnes KrF at ny skolestruktur ikke vil føre til dyrere skoleskyss.

Debatterte

Ordfører Karianne Bråthen fikk så  gruppelederne opp for å diskutere om en utsettelse av saken var riktig vei å gå.

Gruppelederne kom da frem til at en måtte stemme over et utsettelsesforslag, men  først gikk gruppene i møter hver for seg for å diskutere saken.

John Danielsen gikk på talerstolen etter gruppemøtene.

- Med basis i det at det ikke var noen høringsuttalelser som lå med. Det lå et forslag fremme om nedlegelse av skole og at det kan komme flere forslag om nedleggelse. Derfor opprettholder vi utsettelsesforslaget, sier han.

Det var flertall for å fortsette behandlingen mot fem stemmer.