Forsikringsselskap må ut med 10 millioner i erstatning

Forsikringsselskapet Codan Forsikring, er i Vesterålen tingrett dømt til å betale 10,4 millioner kroner etter at en frysekompressor hos Lassetangen AS havarerte, noe som førte til at MyreMar AS fikk tapte inntekter.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Øksnes

Hendelsen fant sted under vedlikehold av kompressoren, der Kuldeteknisk AS skal ha glemt igjen et verktøy, noe som førte til motorhavari. Begge bedriftene har hatt økonomiske tap etter havariet.

I rettsdokumentene heter det blant annet at MyreMar ikke har gjort de nødvendige tiltakene for å begrense tapet: Bedriften var var den nærmeste høsten 2012 til å iverksette tiltak for å få reparert skaden. Dette ble unnlatt og bedriften medvirket dermed dette til tapet.

I tillegg til at forsikringsselskapet er dømt til å betale 10,4 millioner kroner i erstatning til MyreMar AS, må de også ut med saksomkostninger på over 300.000 kroner.

Codan Forsikring NUF må også betale over 260.000 kroner, i tillegg til 37.171 kroner i saksomkostninger til Lassetangen AS.