Øksnes er best i Norge på rekruttering av fiskere

Ingen kommuner i Norge har rekruttert flere fiskere enn Øksnes i forhold til folketallet de siste to årene.

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, er strålende fornøyd med at kommunen har fått så mange nye fiskere de siste to årene.  Foto: Gaute Bergsli

Øksnes

- Dette er fantastisk og veldig gledelige nyheter for oss. Det viser at vi har gjort noe rett når det gjelder fiskeri og sjømatnæring, sier ordfører i Øksnes Karianne Bråthen til VOL.

Ifølge Kyst og Fjord, som først omtalte saken, er Ålesund (46.000 innbyggere) den eneste byen i landet som har rekruttert flere fiskere i rene tall. Når man tar derimot tar antallet innbyggere i betraktning, er likevel Øksnes suverent best. Vesterålskommunen rekruttere 53 nye fiskere i perioden fra 2014 til 2016 og har per i dag 264 fiskere i kommunen som teller 4.572 innbyggere.

God jobbing

Bråthen tror det er flere årsaker til at Øksnes har tilknyttet seg såpass mange fiskere.

- Kommunen har jobbet godt over flere år, både for å endre holdningene til fiskeryrket og med å tilrettelegge forholdene best mulig for nye fiskere. Kommunen har en strategi om å prioritere ungdom som ønsker å kjøpe seg båt og kvote, I den forbindelse er er vi behjelpelig med støtte og lån, blant annet. De lokale bedriftene innen sjømatnæringa har vært med å ta samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger, utdyper hun.

Tilrettelagt havn

Bråthen trekker særlig frem Myre havn, som hun mener spiller en vesentlig rolle for at Øksnes er såpass ettertraktet blant fiskere.

- Vi har en havn som leverer alt man trenger. Det har vært satsa tungt på havna og det får nå igjen for. Servicestrukturen rundt havneanlegget gjør det attraktivt å etablere seg i Øksnes. Og så har vi flere bedrifter i havneområdet som virkelig å tørt å satse, understreker hun.

- Må levere gode tjenester

På spørsmål om hva kommunen skal gjøre for å opprettholde posisjonen som landets beste rekrutteringskommune for fiskere, svarer hun:

- Vi må fortsette å levere gode tjenester. Samtidig må vi snakke varmt og næringa og opprettholde tilbudet om å god tilrettelegging for nye fiskere. Og så er god samferdsel viktig, for fisken må ut av kommunen også, sier hun.

Ordføreren har også et sterkt ønske som hun tror vil bidra sterkt til å opprettholde posisjonen.

- Øksnes både trenger fortjener at vi får etablert fisk- og fangstlinja på VG2 på Øksnes videregående skole. Får vi det tilbudet her, vil det bidra til å gi næringen enda mer vekst, slår Karianne Bråthen fast.

Skyldes ikke utenlandske fiskere

At Øksnes kommer så godt ut av rekrutteringsstatistikken, kommer ifølge Kyst og Fjord ikke av at tallet på utenlandske fiskere drar snittet opp. Statistikken er er basert på navn i fiskermantallet og hvor de hører hjemme.

Blant de 53 fiskerne som har kommet til kommunen de siste to årene, er 34 av dem norske, noe som utgjør to tredjedeler av fiskerne som ble tatt opp i fiskermantallet i løpet av 2015 og 2016, skriver avisen. Ellers består den de nyrektrutterte fiskerne av henholdsvis syv personer fra island og syv personer fra litatuen, i tillegg til to polakker.


Når det gjelder tall på fiskere og rekruttering til yrket i de andre vesterålskommunene, ser tallene slik ut:

Kommune                              Tall på fiskere                                          Nye fiskere

Sortland                                   129                                                            22

Hadsel                                     91                                                              18

Bø                                           121                                                             14                                                          

Andenes                                  175                                                             20

Øksnes                                    264                                                             53