– 2017 blir en balansegang på ei stram økonomisk line

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen mener 2017 blir en øvelse i tøffe prioriteringer.

Øksnesordfører Karianne Bråthen mener 2017 blir en øvelse i tøffe prioriteringer.  Foto: Gaute Bergsli

Øksnes

– Vi balanserer på ei stram line i kommuneøkonomien nå. Jeg føler på mange måter vi drifter til beinet. Heldigvis har vi dyktige folk i kommunen som står på for å holde budsjettene, sier Bråthen.

Jobben i 2017 blir å finne måter å jobbe bedre med budsjett og økonomi, mener ordføreren.

– Vi jobber nå med prosjekter som skal føre til at vi på sikt blir bedre og å jobbe med disse prosessene. Der legger vi grunnsteinene nå og jeg mener det er en viktig jobb for fremtida.

Øksnes er best i Norge på rekruttering av fiskere

Ingen kommuner i Norge har rekruttert flere fiskere enn Øksnes i forhold til folketallet de siste to årene.

2016

Når hun ser tilbake på året som er gått, drar hun frem flere saker som har markert seg i året som gikk.

– Cermaq preget jo mye av året. Vi fikk beskjeden om at de legger ned i Alsvåg fra 2018. Vi jobber nå intensivt med å finne gode alternativer og skape nye arbeidsplasser i kommunen.

I tillegg til Cermaq mener Bråthen at jobben med veien over Frøskelandsfjellet har vært viktig. I forlengelse av den Hålogalandsveien.

­­­– Jobben med Frøskelandsfjellet fortsetter i 2017 og nå er vi inne i sluttfasen med jobben mot Hålogalandsveien. Den er viktig for hele Vesterålen og har mye å gjøre med næringslivet i hele regionen. Det er viktig at vi får den i havn og at oppstarten blir så raskt som mulig.

Fiskeriministeren til skreifestivalen

Per Sandberg returnerer til Vesterålen og Øksnes i februar.

Nyhavna

Åpningen av nye Myre Havn, ser Bråten på som et av de største høydepunkta i 2016.

– Det er ei kjempegladsak. Det tok si tid å få overtakelsen av Kartneset i havn, men nå er vi der vi skal være. Havna blir enormt viktig for næringsutviklingen i Øksnes i årene som kommer, sier Bråthen.

En viktig del av utformingen av fremtida i kommunen er også opprettelsen av VG2 Fiske og fangst.

– Dette var noe vi vil få på plass og det fikk vi. Vi er en kommune med stadig flere unge fiskere og jeg mener denne linja vil være med å forme morgendagens grundere i Øksnes. Det pågår nå samtaler med videregående skoler i Sortland og Vestgvågøy for å få dette til.

Myre havn nyåpnet av Olje- og energiminister Tord Lien:

- En viktig dag for Myre, Vesterålen og landsdelen

Det var duket for fest i ruskeværet i Myre havn da den ble offisielt åpnet etter å ha blitt utbedret.

Positiv

Til tross for tøffe tak i økonomien, ser Bråtehen positivt på 2017 og fortsettelsen.

– Øksnes har positiv vekst og den skal vi jobbe med å holde trykket oppe på. Jeg gleder meg til fortsettelsen og er trygg på at vi kommer til å få til mye av det vi vil i tida som kommer, sier hun.