Vil ha lavere fartsgrense Alsvåg

Alsvåg Vel har fått henvendelser fra innbyggere i Alsvåg om trafikkforholdene i sentrum.
Øksnes

Henvendelsen, som står beskrevet i et brev fra Alsvåg Vel,  gjelder fylkesveg 939 som går gjennom Alsvåg. Ifølge brevet opplever flere av innbyggerne opplever at trafikken er utrygg, og da særlig strekningen som går fra Matkroken.

Ifølge henvendelsen fra foreningen,  er det mange boliger i sentrum med avkjørsler til fylkesvegen som gjør at trafikksituasjonen til tider blir lite oversiktlig.

Vil ha vurdert området

Nå ønsker Alsvåg Vel at området blir vurdert med tanke på trafikksikkerhet.

- Når vi i tillegg har Alsvåg skole og ny barnehage under bygging ca 500 meter nord for sentrum, er det vel naturlig å ta dette med i vurderingen med det samme, står det å lese i brevet.

Dagens fartsgrense på strekningen fra Alsvåg skole til Resshøgda er i dag på 50 km/t. Alsvåg Vel vil at den reduseres til 30 km/t. Når be de kommunen om å behandle saken før de etter hvert sender den videre til Statens vegvesen som står for den endelige behandlingen.