Fiskeriparken og Biomar med på nytt prosjekt:

Utvikler nytt fôr til kresen torsk

Det har vært en flaskehals for utviklingen av fangstbasert akvakultur at man ikke har klart å skape et tørrfôr som den villfangede torsken vil spise. Fiskeriparken er prosjektleder når tre næringsaktører i landsdelen går sammen om å gjøre noe med saken.

Fiskeriparken er prosjektleder når tre næringsaktører i landsdelen går sammen om å utvikle et nytt tørrfôr for villfanget torsk.   Foto: Fiskeriparken

Øksnes

Fiskeriparken på Myre har sikret seg et nytt stort prosjekt, som skal gå over 2,5 år. De står som prosjektleder når tre næringsaktører i Finnmark, Nordland og Troms nå går sammen om å utvikle et nytt tørrfôr og en ny fôrstrategi for levendelagret torsk. ToBø Fisk i Havøysund, Sjøfisk på Bjarkøy og Biomar på Myre skal lage et nytt fôr som skal få fart på fangstbasert akvakultur.

– Torsken er kresen. Målet i vårt nye fôrprosjekt er å få torsken til å like maten, sier veterinær og prosjektleder Beate Solvoll i Fiskeriparken i en pressemelding.

Kommersielt fôr

Nettopp fôr har vært en utfordring for utvikling av levendelagring av torsk.

– I dag tilbys ofte torsken sildeavskjær eller lodde. Villfanget torsk aksepterer denne maten, men det er utfordringer med tilgang, kvalitet og pris på lodde og sild. I tillegg er logistikk med lagring og fôring utfordrende. Det er gjort flere forsøk på utvikling av et kommersielt fôr, uten å lykkes i stor nok grad, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Med en totalramme på 11,4 millioner kroner skal fôr-prosjektet, om det lykkes, legge til rette for økt volum av villfanget torsk satt i merd, som igjen kan forlenge sesongen for hvitfisknæringa.

Kommer næringa til gode

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har bevilget 5,25 millioner kroner til prosjektet.

– Det er et mål for FHF å bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i fangstbasert akvakultur. Satsingen er viktig på flere nivå og kan komme hele næringen til gode, forteller fagsjef Frank Jakobsen i FHF i pressemeldingen.

Biomar, som de siste årene har satset mye på forskning og utvikling, skal ha ansvar for utviklingen av fôret, mens fôringsforsøkene skal skje på torskelokalitetene til ToBø og Sjøfisk over to sesonger. 

Fiskeriparken AS mener det er avgjørende å lykkes med et fristende tørrfôr for den kresne villfangede torsken.

– Dyktige næringsaktører i Arena Torsk går helhjertet inn med stor erfaringsbasert kompetanse. En av våre viktigste roller blir å formidle resultater og «best practice», slik at ny kunnskap kan gjøres tilgjengelig for implementering i hele bransjen, sier daglig leder i Fiskeriparken, Stian Frivåg, i pressemeldingen.