Delitek har prosjekt mot marin forsøpling, og kritiserer politikerne for strandryddetiltak:

– Vi må ta tak i problemet der det oppstår

Alsvågbedriften Delitek etterlyser handling fra politikerne, og har selv klart et prosjekt for å håndtere den marine forsøplingen på ett av stedene problemet oppstår: på skipene.

Daglig leder Asbjørn Larsen i Delitek kritiserer politikerne for det han mener er tåkeprat og symbolpolitikk.   Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Delitek har jobbet med et prosjekt som heter RenoMar, som går på det med å håndtere forsøplinga i havet, ved å ha kontroll på avfallshåndteringa blant annet fra skip.