Strid om forsamlingslokaler

Kommunen og pensjonistforeninga i Øksnes har i nærmere to år hatt en uenighet om hvem som skal ha styring med kjellerlokalene ved Alsvågheimen. Tirsdag var formannskapet på befaring i lokalene.

Formannskapet i Øksnes var tirsdag på befaring i kjellerlokalene ved Alsvågheimen, som pensjonistforeninga og kommunen er uenig om hvem som skal ha styring med.   Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes var lagt til Alsvågheimen. Dette blant annet på grunn av en strid mellom kommunen og Øksnes pensjonistforening om kjellerlokaler ved eldrehjemmet.