John Danielsen (Sp) til Cermaq-lederen:

– Hvorfor ble kommunen ført bak lyset?

Daglig leder i Cermaq, Snorre Jonassen, fikk bryne seg på en rekke kritiske spørsmål fra bekymrede øksnesværinger. Aller mest kritisk var John Danielsen fra Senterpartiet, partiet som hadde tatt initiativet til folkemøtet.

John Danielsen i Senterpartiet var blant initiativtakerne til møtet. Han var svært kritisk til Cermaqs åpenhet i prosessen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Øksnes

Fra salen ble det stilt en rekke spørsmål om hva Cermaq gjør for å sikre at arbeidsplassene ikke forsvinner ut av kommunen, samt en rekke spørsmål om hva det var som gjorde at beslutningen falt på å samlokalisere bedriftens slakterier på én lokasjon, i Steigen.