– Det virker som om de ikke aner hvilke forhold vi har her

Omorganisering i politiets utlendingsenhet gjør at utlendinger i Vesterålen, som tidligere har kunnet møte på Sortland i forbindelse med opphold- og arbeidstillatelser, nå må til Svolvær. Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, reagerer sterkt både på omorganiseringen – og at det ikke er informert om.

Øksnesordfører Karianne Bråthen frykter for konsekvensene nå som utlendingsforvaltningen har flyttet fra Sortland til Svolvær. 

Øksnes

Fra 1. juni ble utlendingsforvaltningen i Nordland politidistrikts region nord samlet i Svolvær. Det betyr at tjenesten nå er lagt ned i Narvik og på Sortland.