Ny brannstasjon kan ende på 25 millioner kroner

Andre runde med prosjektering av ny brannstasjon i Øksnes nærmer seg ferdig. Et grovt kostnadsoverslag viser at den kan få en totalkostnad på 25 millioner kroner.

Tidligere skisser av brannstasjonen. Det er nå gjennomført ny prosjektering, som følger samme konsept, men hvor bygget er forenklet for å få kostnadene ned.  

Øksnes

Formannskapet i Øksnes skal førstkommende tirsdag orienteres om ståa rundt arbeidet med ny brannstasjon. Det er også lagt opp til en drøfting om veien videre.

Kommunestyret har i økonomiplanen satt av en ramme på i overkant av 13 millioner kroner til prosjektet. Som omtalt tidligere var laveste tilbud i anbudskonkurransen, som ble gjennomført i vinter, på det dobbelte, og konkurransen ble avlyst. 

Ny prosjektering

Det ble bestemt at det skulle gjennomføres en ny prosjektering for å forenkle bygget og få kostnadene ned. ÅF Solid Consult AS fikk oppdraget, og er snart ferdig med arbeidet.

– Det er det samme konseptet, men bygget er forenklet og vi har åpnet for at entreprenøren i større grad kan komme med forslag til løsninger. Vi regner med å få arbeidet fra entreprenøren like etter ferien. Vi vil trenge litt tid til å kvalitetssikre arbeidet, men så vil det være klart til å sendes på anbud, sier prosjektleder i kommunen, Bengt Stian Nilsen.

25 millioner

Han har tro på at de har klart å gjøre bygget noe billigere enn det som kom inn av tilbud i vinter, men det ligger fortsatt langt over rammen som politikerne har satt. Et grovt kostnadsoverslag viser at den nye brannstasjonen kan få en total prosjektkostnad på 25 millioner kroner.

– Vi har gått på en blemme med tanke på kostnadsoverslag før, og vil ikke vite noe sikkert før det har vært ute på anbud, påpeker Nilsen.

– Kostnadene vil uansett ligge så mye over den rammen som er satt, at vi vil involvere politikerne før vi kjører det ut på anbud, sier Nilsen.

Arbeiderpartiet har varslet at de i kommende formannskapsmøte vil foreslå å skinlegge de opprinnelige planene. Les mer om det her. Tillitsvalgt i Øksnes brann og redning er skeptisk til Aps forslag. Det kan du lese om her.  (Begge sakene krever abonnement)