Stor fiskerikonferanse i Bodø – flere vesterålinger på programmet:

– Skal fortelle toppene i fiskerinorge om utviklingen i Myre havn

Vesterålinger er sentrale når NHO Nordland arrangerer stor fiskerikonferanse i Bodø.

Salgssjef ved Myre fiskemottak, Trine Knudsen, skal fortelle om utviklingen i Øksnes etter Myre fiskeindustris konkurs.  

Øksnes

NHO Nordland inviterer 23. august til fiskerikonferanse i Bodø om fiskeri- og havbruksnæringens fremtid i Nordland.

– Vi har lykkes med å samle fiskeritopper fra departement, Norges Fiskarlag, Sjømat Norge og oppdrettsnæringen. NHO Nordland ønsker også å utfordre stortingskandidatene fra Nordland på hvilke ambisjoner og mål de har for sin fiskeripolitikk. Vi ønsker også å styrke samarbeidet mellom villfisknæringen og oppdrett, sier NHO i en pressemelding tirsdag.

På programmet er det også flere vesterålinger å finne.

Etter at leder i Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, har snakket om hvorvidt sjømatnæringa i Norge ror i samme båt, så tar myreværing Trine Knudsen over. Hun er salgssjef hos Myre fiskemottak, og skal fortelle om omstilling og fremgang i Myre havn etter Myre fiskeindustris konkurs.

– Toppene i fiskerinorge skal få høre om utstillingsvinduet Myre, og hvorfor Øksnes har lykkes med fiskeriene som basis, forteller NHO Nordland i pressemeldingen.

Også kommersiell direktør i Nordlaks produkter, Merete Nygaard, skal snakke til forsamlingen – det i et foredrag som stiller spørsmål om politikerne tenker for smått på vegne av fiskerinæringen.