– Bruk stemmeretten, øksnesværinger!

Kommunestyret i Øksnes kom tirsdag med en felles oppfordring til øksnesværingene om å bruke stemmeretten 11. september.

Et samlet kommunestyre i Øksnes samlet seg tirsdag om et felles budskap til øksnesværingene om å bruke stemmeretten 11. september.   Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Øksnes har de siste kommune- og stortingsvalgene slitt med lav valgdeltakelse, og da kommunestyret møttes tirsdag ble dette tatt opp som egen drøftingssak.

Hvordan kan politikerne bidra til økt valgdeltakelse? var spørsmålet som ble stilt.

– Må lytte

Flere hadde teorier om hvorfor valgdeltakelsen har vært så lav og hva som kan gjøres med saken. ØTLs Theodor Lind mente kommunikasjon var et viktig stikkord fremover.

– Jeg er bekymret over demokratiet i Øksnes, blant annet på grunn av valgdeltakelsen. Mine innspiller handler om kommunikasjon. Det er grunnleggende i alt vi gjør. Det er også et fagområde det går an å skaffe seg kompetanse på om man ikke har, sa han og fortsatte:

– Lytter vi til de som ikke stemmer? Hvem er det som ikke stemmer? Kan vi undersøke dette etter valget, og gjøre noe for å få dialog med de gruppene som ikke stemmer? Generelt sett ser vi at det er de unge som i liten grad bruker sin stemmerett. Kanskje er det fordi de føler at deres stemme ikke har noe å si. Da har vi sviktet i å fortelle dem betydningen av at de deltar med sin stemme, sa Lind.

– En annen ting er hvordan vi oppfører oss i dette rommet. Fra ei tid tilbake skulle det god psyisk helse til for å være medlem av Øksnes kommunestyre. Det er heldigvis ikke slik nå. Det har vært en bedring i måten vi er mot hverandre, men måten vi har bedrevet politisk virksomhet på har kanksje bidratt til å skremme folk fra å søke politiske verv, sa ØTL-representanten. 

Han mente kommunestyret burde være mye flinkere til å involvere ungdomsrådet.

– Samme suppa?

Høyres Vårin Lassesen trakk fram det politiske samarbeidet – med en posisjon som består av Høyre, KrF, Ap og Sv.

– Jeg burde kanskje ikke si det med den posisjonen jeg er i, men når Høyre og SV samarbeider i posisjon, skjønner jeg at folk tenker at det kanskje ikke hjelper hva de stemmer. Det er et ansvar vi må ta, sa hun – og la til at hun mente valgdeltakelsen trolig ville vært høyere om folk kunne avgitt stemme på nett.

– Tør vi å vise forskjeller? Eller er det samme suppa alt? spurte Sps John Danielsen – og det ble pekt på at det nærmest var umulig å spå utfallet i noen av sakene på dagens saksliste.

Ungdomsting

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) fortalte at hun tidligere i år hadde et møte med ungdomsrådet, hvor de har diskutert mulighetene for å ha ungdomsting et par ganger i året. Det er det nå igangsatt et arbeid for å få til.

– Deltakelse kommer fra engasjement, og engasjement skapes tidlig – før et ungdomsråd blir aktuelt. For å holde engasjementet vedlike må skolen, i samarbeid med hjemmet og kommunen, ta et ansvar. Kanskje kan skolene ha et felles prosjekt som skal bidra til å øke valgdeltakelsen på sikt, sa SVs Hilde Høidahl Vottested.

Ordføreren noterte seg innspillene, og vil ta dem videre.