– Full tillit til styret i boligstiftelsen

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen svarer på Per-Ole Larsens kritikk av styret i Øksnes boligstiftelse, og sier hun har full tillit til styret.
Øksnes

Viser til deres brev mottatt 6. september, der de henviser til at det er ordførers ansvar at Øksnes Boligstiftelse har økt husleieprisene og at kommunestyret må få seg framlagt en sak om den varslede husleieøkningen i Boligstiftelsen.


Tidligere daglig leder går hardt ut mot styret i Øksnes boligstiftelse:

– Husleieøkningen er et overgrep mot leietakerne

Tidligere daglig leder i Øksnes boligstiftelse, Per-Ole Larsen, retter kraftig skyts mot styret i stiftelsen etter vedtaket om husleieøkning.

 

Først vil jeg si at jeg som ordfører synes det er trist at tidligere daglig leder i Øksnes Boligstiftelse henger ut styremedlemmer i et åpent brev og kaller de for skruppeløs, samt påstå at det har vært en bevisst politikk å få inn styremedlemmer som er gått inn for å øke husleieprisene. I følge VOL skal dagens styreleder, Jørn Martinussen, tidligere (2010) ha vært bekymret for husleieøkning. Det skulle jo tilsi at han gikk inn i dette vervet med det for øye å sikre forsvarlig husleie til leietakerne. Når styret alikevel må se seg nødt til å øke husleieprisene, har jeg full tillit til at saken er nøye vurdert.

Som ordfører har jeg full tillit til at dagens styremedlemmer forholder seg til formålet med stiftelsen og de lovene de er pålagt å etterleve i sitt styreverv i Øksnes Boligstiftelse. Samtidig har jeg full forståelse for at økte husleiepriser vil komme uheldig ut forenkelte av leietakerne.


2010: Ut mot husleieøkning på 200 kroner. 2017: Forsvarer økning på 2400 kroner.

I 2010 gikk Jørn Martinussen ut og uttrykte støtte til leietakere hos Øksnes boligstiftelse som fortvilte over en husleieøkning på 200 kroner i måneden. Nå er han selv styreleder i stiftelsen, og forsvarer en husleieøkning på opp mot 2400 kroner i måneden.

 

Her vil jeg bare oppfordre til å ha god dialog og at de leietakerne dette gjelder tar kontakt med boligstiftelsen. Når det gjelder din påstand i at ordfører er ansvarlig og at kommunen skal ha en sak forelagt ang dette, vil jeg ikke imøtekomme deg på det. Det er slik at kommunestyret skal velge den kompetansen styret til en stiftelse trenger, og ikke bare tenke hvilket parti vedkommende representerer. Øksnes kommune som oppretter er ikke ansvarlig for om noe skulle være håndtert feil i stiftelsen, det er det styremedlemmene som er.

Det ligger et stort ansvar på styremedlemmer som går inn i en stiftelse. Jeg vil minne om §30 i stiftelsesloven som sier følgede:

§30. Styrets myndighet og ansvar: Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Jeg vil avslutte med å gjenta at jeg har full tillit til at styremedlemmene i Øksnes Boligstiftelse forvalter sitt verv på best mulig måte og i forhold til formålsparagraf og gjeldene lovverk.

Med hilsen
Karianne B. Bråthen, ordfører