Tar stilling til skolestruktur i oktober

Politikerne i Øksnes vil likevel ikke vente på oppvekstmeldingen, og skal ta stilling til skolestruktur i oktober.

Strengelvåg skole til venstre og Myre skole til høyre. 

Øksnes

Det har vært utfordrende for politikerne i Øksnes å ta en endelig avgjørelse om skolestruktur, noe som har skapt uro ved flere av bygdeskolene. 

Ungdomstrinnet i Alsvåg ble vedtatt nedlagt i fjor, men kommunestyret gikk senere bort fra sitt eget vedtak da det ble bedt om en lovlighetskontroll for manglende involvering i prosessen.

Venter ikke på oppvekstmelding

Kommunestyret bestilte også i fjor en oppvekstmelding som skulle ligge til grunn for en ny runde med strukturdebatt. Denne skal være ferdig i 2018. Men i kuttprosessen kommunen nå er inne i, har politikerne bestemt seg for å likevel ikke vente på denne. I siste kommunestyremøte før ferien, etter nei-vedtak til eiendomsskatt, la posisjonen med Høyre, SV, KrF og Ap frem et felles forslag om at administrasjonen forbereder en sak om endring av skolestrukturen. Og det kjapt.

Arbeidet er nå i full gang, for allerede i oktober skal en avgjørelse fattes, før økonomiplanen behandles i desember. Innen 15. september skal FAU, SU og enhetene i kommunen levere sine innspill. 26. september behandles skolestruktur-saken i Hovedutvalg for skole og kultur, før formannskap og kommunestyret skal ta stilling til saken 10. og 24. oktober.

Plass på Myre

Rådmannen har så langt i arbeidet med ny økonomiplan ikke anbefalt endringer i skolestrukturen, men har lagt fram tall som viser at det er penger å spare på å legge ned skoler. Rådmannen har også lagt fram en rapport som konkluderer at arealmessig er skolen på Myre i stand til å huse elevene ved både Sommarøy og Strengelvåg skoler.

Kommunestyret ba i juni også om å få en sak forelagt om endring fra den såkalte «Vestvågøymodellen», hvor ressursene følger elevene, til rammetimetall-modellen.

Det kan dermed bli vedtatt store endringer i øksnesskolen i løpet av det neste halvåret.